Transitiestad Kortrijk maakt deel uit van een internationale beweging die gemeenschappen, groepen en initiatieven wil aanmoedigen, helpen, trainen en met hen samen werken in de overgang van olieafhankelijkheid naar een meer lokale en sociale economie.

Men kwam naar ons voor het ontwerpen van een dynamisch logo dat zowel het ecologische als sociale aspect van deze beweging op lokaal vlak uitbeeldt. Geregeld staan we deze beweging bij in het maken van de communicatie op hun Facebookpagina.

www.transitiestadkortrijk.be