Vormingplus is een geëngageerde volkshogeschool die samen met vele partners het debat voert over de wenselijke toekomst en mensen vormt om toekomstvaardig te worden.
Samen met dit engagement is de nood gegroeid voor een nieuwe aanpak van de externe communicatie. Eén van onze eerste wapenfeiten voor Vormingplus is dit gloednieuw magazine in een nieuwe frisse huisstijl.

Magazine voor Vormingplus
Magazine voor Vormingplus